Lydfelt v.36

26. MAJ 2015

Nogle Windows-brugere har haft problemer med at eksportere deres lydfet på grund af skriverettigheder i filsystemet. Den nye version hjælper dig til at omgå dette. Download her.

Glade nye ører

Lydfelt er et workshopkoncept, der udbreder kendskabet til musik i en bredere forstand, navnligt til genren soundscapes og til cinematiske lydkollager i computerspil. Vi har udviklet specialiseret software til at designe visuelle soundscapes som kan hentes og benyttes gratis. Vi afholder primært workshops for folkeskoleelever i 5.-6. klasse, men er også åbne for senere klassetrin.